เทศบาลตำบลบางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี รับสมัคร ครูผู้สอบเด็กอนุบาล : SIAMHRM.COM

เทศบาลตำบลบางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี รับสมัคร ครูผู้สอบเด็กอนุบาล


เทศบาลตำบลบางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบาลบางม่วง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
ครูผู้สอบเด็กอนุบาลและปฐมวัย (สัญญาจ้าง 4 ปี) 2 อัตรา
- อัตราจ้างเดือนละ 7,940 บาท
- วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกอนุบาลหรือปฐมวัย
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ให้ผู้สมัครติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลบางม่วง ตั้งแต่วันที่ 6-15 พฤษภาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ โทร.0 2924 9480 ต่อ 110 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangmoung.com
www.bangmoung.com


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM