กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัคร พนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการ : SIAMHRM.COM

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัคร พนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ กรมอาคาร 4 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์ กทม.ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM