สภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครงาน บุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง.วิเคราะห์นโยบายฯ 4 อัตรา : SIAMHRM.COM

สภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครงาน บุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง.วิเคราะห์นโยบายฯ 4 อัตรา


สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 (4 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์
วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.nsc.go.th  หรือ www.job.nsc.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2551


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM