ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา : SIAMHRM.COM

ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน

 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิวิทยาการศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ อายุไม่เกิน 30 ปี สามารถใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ดี มีความรู้พื้นฐานในการซ่อมแซม ลงโปรแกรมต่าง ๆ และตรวจสอบปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้ หากมีความรู้ความสามารถด้านการควบคุม ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และสามารถติดตั้ง Windows Server และ Linux ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว อัตราเงินเดือน ประมาณ 11,000 บาท ขึ้นไป (เงินเดือนและค่าครองชีพชั่วคราว) ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัคร ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณ๊บดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 เวลา 09.00 - 16.00 น. ในวันราชการ   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM