กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา : SIAMHRM.COM

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา


กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับราชการเป็นลูกจั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการต้อนรับ ผู้มาเยี่ยมเยียนและติดต่อราชการ
- เพศหญิง อายุระหว่าง 20-35 ปี สถานภาพโสด สัญชาติไทย
- วุฒิไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี
- น้ำเสียงไพเราะอ่อนหว่าน
- บุคลิกภาพดี อ่อนหว่าน รสนิยมการแต่งกายสุภาพ
- ใฝ่รู้ เรียนรู้งานได้เร็ว
- สามารถออกเสียงภาษาไทยได้ชัดเจนอักขระถูกต้อง
- คุณสมบัติที่ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น และมีความรู้งานพัฒนาชุมชน
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน ถ.อัษฏางค์ กทม.โทร.0 2222 1349 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1-12 พฤษภาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM