กองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร รับสมัครงาน วุฒิปวช.-ตรี 4 อัตรา : SIAMHRM.COM

กองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร รับสมัครงาน วุฒิปวช.-ตรี 4 อัตรา


กองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. พนักงานส่งเสริมกิจการตลาดนักชั้น 3 (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
2. พนักงานบันทึกข้อมูลชั้น 1 (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
3. ช่างชั่น 1 (ช่างศิลป์) (1 อัตรา)
- วุฒิปวช.ในสาขาวิชาชีพทีเกี่ยวข้อง
4. พนักงานจัดเก็บรายได้ (1 อัตรา)
- วุฒิ ม.6 หรือวิชาชีพ 1 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางพาณิชยการ หรือได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการเลขานุการ หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาชีพ 2) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางพาณิชยการ
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ อาคารกองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร ถ.กำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร กทม.ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM