สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงาน : SIAMHRM.COM

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงาน


สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงาน
1. อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 3 อัตรา วุฒิปริญญาเอก ทางเศรษฐศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
สนใจสามารถสมัครได้ที่ ธุรการภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม.10900 Tel.0 2942 8048, 0 2561 3474, 0 2579 0739 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2551
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ลูกจ้างชั่วคราว) วุฒิปริญญารี ทางคอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี
สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขต บางเขนชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม ถ.พหลโยธิน เจตจตุจักร กทม.10900 Tel.0 2942 8751-9 ต่อ 1204, 1217 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM