สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมปศุสัตว์ รับสมัคร พนักงานราชการ ดังนี้ : SIAMHRM.COM

สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมปศุสัตว์ รับสมัคร พนักงานราชการ ดังนี้


สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมปศุสัตว์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป
ในตำแหน่งดังนี้
เจ้าหน้าที่สัตวบาล
- วุฒิปวส. ทางสัตวบาล สัตวศาสตร์
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
- วุฒิม.3-ม.ศ.3
ผู้ประสงค์ดาวน์โหลด ใบสมัครจาก
http://dld.go.th/person หัวข้อพนักงานราชการ หรือขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักพัฒนาการปศุกสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมปศุศัตว์ ถ.พญาไท เขตราชเทวี กทม.โทร.0 2663 4444 ต่อ 3315 หรือ 0 2653 4468 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2551 ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM