กลุ่มวิชาการทะเบียนโบราณสถานและสารสนเทศ สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว : SIAMHRM.COM

กลุ่มวิชาการทะเบียนโบราณสถานและสารสนเทศ สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว


กลุ่มวิชาการทะเบียนโบราณสถานและสารสนเทศ สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปว.ส.) สาขาช่างสำรวจ ,ช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง
หากจบสาขาวิชาช่างสำรวจโดยตรงหรือสามารถใช้โปรแกรม AutoCad จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ไม่จำกัดเพศ-อายุ
ทำงานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21-30 เมษายน 2551
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่กลุ่มวิชาการทะเบียนโบราณสถานและสารสนเทศ สำนักโบราณคดี
ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (หลังหอสมุดแห่งชาติ สี่เสาเทเวศร์)
โทร. 0-2628-5034 ต่อ 315 ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM