คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับจนท.ห้องปฏิบัติการ : SIAMHRM.COM

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับจนท.ห้องปฏิบัติการ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 รับจนท.ห้องปฏิบัติการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
- เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- วุฒิปวส. สาขาเชื่อมโลหะ ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค การผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกบุคคล คณะครุศาสตร์อุตสหากรรม ชั้น 1 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 2549 4715 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2551 ในวันและเวลาราชการ   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM