มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ 7 จังหวัด : SIAMHRM.COM

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ 7 จังหวัด
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

 รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ 7 จังหวัด


มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรคริสเตียนเพ่อากรพัฒนาและสาธารณกุศล ให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ด้วยโอกาสในสังคม โดยมุ่นเน้นการพัมนาเด็กครอบครัวและชุมชน ปัจจุบันดำเนินพันธกิจอยู่ใน 49 จังหวัด มูลนิธิ จะรับสมัครบุคลากร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ ประจำ จ.สุราษฎร์ธานี จ.ระยอง จ.นครพนม จ.ชัยภูมิ จ.สกลนคร จ.พิษณุโลก จ.อุตรดิตภ์
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
- มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ อ่าน/เขียนพอใช้
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์งานด้านบัญชี และ MS Office ได้
- มีภูมิลำเนาที่จังหวัดนั้น หรือใกล้เคียง
- หากมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
(หมายเหตุ จะมีการทดสอบข้อเขียนความรู้พื้นฐานบัญชีในวันที่ท่านสมัคร)
สนใจติดต่อได้ที่ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 582/18-22 เอกมัย สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110 Tel.0 2381 8863-5 ต่อ 416 หรือที่ bundit_
moonsathan@wvi.org. Arnon_suansri@wvi.org   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM