รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวช.-ตรี 9 อัตรา : รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวช.-ตรี 9 อัตรา : SIAMHRM.COM

รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวช.-ตรี 9 อัตรา : รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวช.-ตรี 9 อัตรา


สำนักการเจราจรและขนส่ง มีความประสงค์จะรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. พนักงานขับรถยนต์ โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองบังคับการตำรวจจราจร (2 อัตรา)
- เพศชาย มีใบอนุญาตขับรถยนต์ และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ โครงการลูกจ้างชั่วคราวช่วยปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง (1 อัตรา)
- วุฒิปวช.
3. วิศวกรโยธา (4 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
4. นักวิจัย (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
5. นายช่างเขียนแบบ (1 อัตรา)
- วุฒิปวส.
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการจราจรและขนส่ง ถ.วิถาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม.ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2551 เว้นวันหยุดราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM