สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักสถิติ/ผู้ช่วยนักวิจัย : SIAMHRM.COM

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักสถิติ/ผู้ช่วยนักวิจัย


สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักสถิติ/ผู้ช่วยนักวิจัย

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. นักสถิติ (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ สถิติประยุกต์
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรม SPSS ได้เป็นอย่างดี
2. ผู้ช่วยนักวิจัย (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ สถิติประยุกต์
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันประสาทวิทยา ถ.ราชวิถี เขตพญาไท กทม.โทร.0 2354 7076-83 ต่อ 1213, 1249 ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 3 เมษายน 2551 ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM