คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานชั่วคราว : SIAMHRM.COM

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานชั่วคราว


คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานชั่วคราว สายสนับสนุนวิชาการดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
- วุฒิไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
หลักฐานที่ใช้สมัคร
- สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสถานศึกษา
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3*4 ซม.จำนวน 3 รูป
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 (ห้อง 11-102) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.Tel.0 2649 5000 ต่อ 5502 กด 23 (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ตั้งแต่วันที่ 3-31 มีนาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM