ลูกจ้างขู่สไตรก์ หากไม่ขึ้นค่าแรง 9 บาทตามคำขอ : SIAMHRM.COM

ลูกจ้างขู่สไตรก์ หากไม่ขึ้นค่าแรง 9 บาทตามคำขอ
        หลังจากการหารือนานกว่าชั่วโมง ระหว่างนางอุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กับองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย เรื่องการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 9 บาท แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป โดยคณะกรรมการค่าจ้างจะพิจารณาในวันศุกร์ที่ 21 มีนาคมนี้ ซึ่งประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ถ้าในวันศุกร์นี้ ยังไม่มีการพิจารณาปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 9 บาท ตามข้อร้องเรียน จะชุมนุมประท้วงหยุดงานของบรรดาลูกจ้างทั่วประเทศครั้งใหญ่


        ทั้งนี้ยืนยันว่า ค่าจ้างขั้นต่ำ 9 บาทนี้ยื่นขอมานานแล้วแต่ยังไม่มีการพิจารณาปรับเพิ่ม ทำให้ลูกจ้างเดือดร้อน ต้องใช้วิธีทำงานล่วงเวลาจึงจะมีรายได้เพียงพอกับค่าครองชีพ


โดย ผู้จัดการออนไลน์   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM