ใครอยากเป็น Innovative HR ยกมือขึ้น ? (จบ) : SIAMHRM.COM

ใครอยากเป็น Innovative HR ยกมือขึ้น ? (จบ)


คอลัมน์ hr corner

โดย ไชยยศ ปั้นสกุลไชย วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ www.chaiyospun.com

สองตอนที่ผ่านมาผมได้เขียนถึงตัวอย่างและแนวทางการสร้างนวัตกรรมในงาน HR ทั้ง 3 กลุ่มไปแล้ว คือ กลุ่มนวัตกรรมในงานการสรรหาและคัดเลือก กลุ่มนวัตกรรมในงานฝึกอบรมและพัฒนา กลุ่มนวัตกรรมในงานค่าตอบแทนและพนักงานสัมพันธ์ ตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายผมจะพูดถึงปัญหา innovative HR และความคิดเห็นของผม เชิญอ่านต่อได้เลยครับ

แนวคิดและนวัตกรรมในงาน HRทั้ง 3 กลุ่มที่ผมกล่าวมานั้นเป็นเพียงตัวอย่างที่นัก HR สามารถคิด สร้างและพัฒนาขึ้นมาได้

จากประสบการณ์ส่วนตัวของผมที่ทำงานด้าน HR มากว่า 20 ปี ผมว่า ปัญหาส่วนใหญ่ที่ทำให้ไม่เกิดนวัตกรรม ในงาน HR น่าจะเกิดจากตัวนัก HR เอง ที่มักติดกรอบความคิดเดิมๆ ของตนเอง HR บางคนก็ชอบที่จะเรียน ชอบที่จะรู้ ชอบอ่าน ชอบฟัง แต่ไม่ชอบปฏิบัติ กลายเป็นรู้หลายเรื่องแต่ทำไม่สำเร็จสักเรื่อง

บางคนก็อ้างว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร เคยคิดแตกทำต่างแล้ว แต่ผู้บริหารไม่เล่นด้วย ผมเองก็เคยเจอเหตุการณ์ในลักษณะนี้ที่เสนอว่าจะทำอะไรขึ้นไป แล้วผู้บริหารไม่เห็นชอบด้วยในครั้งแรก แต่ผมไม่ยอมแพ้กลับมาทบทวนหาสาเหตุว่าทำไมผู้บริหารถึงยังไม่เห็นด้วยกับเรา

หลายๆ ครั้งก็พบว่าผมนำเสนอเรื่องหรือเครื่องมือที่ไม่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย หรือเรื่องเร่งด่วนขององค์กร

หลายครั้งผมก็ขาดทักษะการนำเสนอ ขายไม่เป็น ไม่มีศิลปะในการโน้มน้าวให้ ผู้บริหารเห็นและเชื่อ

เรื่องที่ผมต้องการจะทำ ก็ต้องกลับมาศึกษาเรียนรู้วิธีการนำเสนอ นำมาแก้ไขใช้รูปแบบการนำเสนอใหม่ วิเคราะห์ให้ผู้บริหารเห็นผลลัพธ์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และหาโอกาสขายไอเดีย เมื่อมีโอกาส หรือเมื่อผู้บริหารมีความพร้อมที่จะซื้อ

ผมว่าตรงส่วนนี้นัก HR ต้องมีและใช้ภาวะผู้นำสูงมาก นั่นคือต้องกระตุ้นจูงใจตนเองและจูงใจผู้บริหารด้วยความมุ่งมั่น ไม่ยอมแพ้ ต้องศรัทธาในสิ่งที่กำลังนำเสนอ มุ่งมั่นจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย นั่นคือ ได้รับการอนุมัติและการสนับสนุนจาก ผู้บริหาร (เปรียบเสมือนนักขายมือใหม่ ส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถปิดการขายได้ใน การขายครั้งแรก แต่นักขายตัวจริงจะไม่ยอมแพ้ จะหันมาทบทวนข้อผิดพลาดของตนเอง และกลับไปขายกับลูกค้าอีกกี่ครั้งก็ตามจนกว่าจะขายได้)

ดังนั้น นัก HR ควรใช้หลักการขายและหลักการตลาดให้เป็น โดยต้องมองผู้บริหารเป็นลูกค้า และ HR ฝึกตัวเองเป็นนักขายนักการตลาด พร้อมที่จะยืดหยุ่นไม่ยึดติดกับทฤษฎีหรือหลักการเดิมๆ แต่ควรหันมามองสภาพความเป็นจริง เรียนรู้จากการ ปฏิบัติจริง และสร้างเครื่องมือที่จะนำมา แก้ปัญหาของงาน HR ในองค์กรได้

หาก HR ไม่มีความรู้ด้านการขาย และการตลาด ผมว่าเรื่องเหล่านี้ศึกษาได้หลายช่องทาง ปัจจุบันมีหลักสูตรฝึกอบรมทางด้านการขายและการตลาดมากมายให้ HR ได้เรียนรู้ ทั้งการฝึกอบรม สัมมนา และอีเลิร์นนิ่ง อย่ามัวแต่ส่งพนักงานขายไปเข้าอบรมจนลืมนึกถึงตัวเองล่ะ จริงๆ แล้วเราเรียนรู้ได้ดีที่สุดจากของจริง จากคนในองค์กร เช่น ไปออกตลาดร่วมกับพนักงานขาย หรือเข้าร่วมประชุม หรือสังเกตการณ์การประชุมประจำปีรับฟังการนำเสนอของฝ่ายการตลาดและทีมขาย เราก็พอจะเห็นภาพและเรียนรู้ได้ในที่สุด

ตัวผมเองตอนที่เคยทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม มักหาโอกาสไปออกตลาดร่วมกับพนักงานขายอยู่เป็นประจำ ได้ไปพบปะพูดคุยกับทีมงาน ออกไปขายของกับพนักงานขาย ออกไปฟังเสียงลูกค้าตัวจริงที่อยู่ข้างนอกองค์กร ทำให้ผมเข้าใจธุรกิจมากขึ้น พูดภาษาเดียวกับลูกค้า เข้าใจความคาดหวังของผู้บริหาร หลังจากนั้นมาเวลาผมนำเสนอโครงการใหม่หรือนวัตกรรมในงาน HR ให้ผู้บริหารอนุมัติก็มักจะประสบความสำเร็จมากกว่าเดิม

ผมไม่แน่ใจว่านัก HR ท่านอื่นเคยไปออกตลาดหรือไม่ ?

ท่านเข้าใจธุรกิจขององค์กรท่านดีแล้วหรือยัง ?

และท่านรู้หรือยังว่าควรจะจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท่านอย่างไรให้สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก ใครจะลองนำ ไอเดียของผมไปใช้ก็เชิญเลยครับ ลองไปสัมผัสของจริงดูแล้วจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อีกมากมายที่หาไม่ได้ในองค์กร

หากใครอยากเป็นนัก HR สายพันธุ์ใหม่ที่ต้องคิดให้แตก แล้วทำให้ต่างอย่างที่ผมเรียกว่า innovative HR นั้นก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวของ HR เองก่อน โดยต้องกล้าเปิดใจและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและวิธีทำงานเดิมเสียใหม่ อีกทั้งยังต้องอาศัยภาวะผู้นำในการโน้มน้าวผู้อื่นโดยเฉพาะ ผู้บริหารของท่านให้ยอมรับนวัตกรรมของท่านด้วย และ innovative HR จะต้องเป็นนักขายนักการตลาดที่พร้อมจะผลิตและขายไอเดียใหม่ๆ อยู่เสมอ

ก่อนจากกันผมมีข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับท่านที่ต้องการจะฝึกคิดและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในงาน HR แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี ทางนิตยสาร GO Training จะจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "innovative HR คิดแตก ทำต่าง สร้างได้จริง" ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 โดยผมรับหน้าที่เป็นวิทยากรไปแนะนำวิธีการ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ และนำตัวอย่างนวัตกรรมในงาน HR ขององค์กรต่างๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน หากท่านใดสนใจเข้ารับการฝึกอบรมก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นิตยสาร GO Training โทร.0-2711-3739 หรือ 08-9141-4146 หรือ www.traininginformedia.com

หน้า 31

ที่มา : matichon.co.th   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM