ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัคร นักวิทยาศาสตร์ช่วยวิจัย ๑ อัตรา : SIAMHRM.COM

ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัคร นักวิทยาศาสตร์ช่วยวิจัย ๑ อัตรา


ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ช่วยวิจัย ๑ อัตรา
คุณสมบัติ
๑. จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต
๒. มีความสนใจงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
๓. มีความใฝ่รู้
๔. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
ผู้สมัครมีโอกาสเรียนต่อในระดับปริญญาโทและเอกภายหลังจบระยะจ้างงาน เงินเดือนที่
จะได้รับขึ้นกับคุณสมบัติและความสามารถของผู้สมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครกรุณาแจ้งความจำนงพร้อมรายละเอียดทางศึกษา และรูปถ่าย
ที่นายแพทย์ ดร.ปกรัฐ หังสสูต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย ถนนพระราม ๔
กทม ๑๐๓๓๐ ท่านสามารถสมัครได้ทั้งทางอีเมล์
pokrath@gmail.com หรือตามที่แจ้งไว้ข้างต้น


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM