กลุ่มเซนต์จอห์น รับสมัครงาน วุฒิ ปริญญาตรี-โท 18 อัตรา : SIAMHRM.COM

กลุ่มเซนต์จอห์น รับสมัครงาน วุฒิ ปริญญาตรี-โท 18 อัตรา


กลุ่มเซนต์จอห์น รับสมัครบุคลากรประจำหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
1. อาจาย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- เพศชาย/ หญิง อายุระหว่าง 25-40 ปี วุฒิปริญญาตรี (วศ.บ.) และปริญญาโท (วศ.ม.) สาขาไฟฟ้าสื่อสาร/คอมพิวเตอร์
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
2. Sales Manager
- เพศชาย/หญิ อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ/สาขาการตลดา/สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานทางด้านบริหารการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
- มีความสามารถสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษได้ดี
3. Sales
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปวส.ขึ้นไป สาขาการตลาด/สาขาทีเกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทางด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้
- มีความสามารถสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษพอใช้
4. อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-35 ปี วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิชาอุตสหการ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Minitab ได้
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ 1 อัตรา
5. อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
6. อาจารย์ประจำ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24-40 ปี วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
- มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
- สามารถทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านงานนิเทศศาสตร์
7. อาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์ (คนไทย)
- เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์ / Linguistic
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้
- มีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 2 ปี 1 อัตรา
8. อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด Eng.Pro
- เพศชาย/หญิง อายุ 30- 40 ปี วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
- มีประสบการณ์ทำงานด้านการสอนอย่างน้อย 2 ปี 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1-8 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2551
9. ครูสอนภาษาญี่ปุ่น 2 อัตรา
- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้
10. ครูสอนภาษาจีน
- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาจีน
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้
11. ครูสอนภาษาไทย (สอนระดับประถมและมัธยม)
- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้
12. ครูสอนสังคม (ระดับประถมและมัธยม)
- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรี มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตรื
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้
13. ครูสอนวิทย์ (ระดับประถมและมัธย)
- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้
14. ครูสอนคณิตศาสตร์
- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office ได้
15. อาจารย์ประจำ สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี วุฒิปริญญาโท สาขาการตลาด
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้
- สามารถสอนภาคค่ำได้/สอนนอกสถานที่ได้
- มีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 1-2 ปี
ตำแหน่งที่ 9-15 รับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2551
สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักบริหารงานบุคคล กลุ่มเซอต์จอห์น เลขที่ 1110/5 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900 Tel.0 2738 7058-60 ต่อ 103, 276, 278, 323 E-mail:
personnel@stjohn.ac.th ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM