อุไรวรรณ เทียนทอง ขานรับนโยบายเร่งด่วนแก้ปัญหาแรงงาน 16 ข้อ : SIAMHRM.COM

อุไรวรรณ เทียนทอง ขานรับนโยบายเร่งด่วนแก้ปัญหาแรงงาน 16 ข้อ
นางอุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังมอบนโยบายแก่ข้าราชการและผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ตามที่รับมอบนโยบายจากรัฐบาลว่า นโยบายเร่งด่วนที่ทางกระทรวงแรงงาน จะเร่งผลักดัน มีทั้งหมด 16 ข้อ อาทิ การแก้ปัญหาให้คนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ได้มีงานทำ การแก้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการหรือโรงงาน ซึ่งข้อมูลล่าสุด สถานประกอบการทั้งหมด 381,506 แห่ง กลับมีสถานประกอบการหรือโรงงานสีขาวเพียง 1,041 แห่ง จะต้องเร่งให้มีสถานประกอบการหรือโรงงานสีขาวให้เพิ่มมากขึ้น ส่วนจะทำอย่างไรนั้น ไม่ขอเปิดเผย เพราะถือเป็นกลยุทธ์ที่จะต้องเป็นความลับ

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เช่น ช่างเชื่อม ช่างหล่อ หรือช่างยนต์ ที่ต้องเร่งผลิตคนให้เพียงพอกับความต้องการ

นางอุไรวรรณ ยังกล่าวถึงการปรับเพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ำว่า ขณะนี้กรุงเทพมหานคร เพิ่งจะนำอัตราค่าแรงขั้นต่ำที่ 194 บาท ซึ่งเป็นการปรับขึ้นล่าสุด ในปี 2551 มาใช้ เพราะฉะนั้นในส่วนที่จะมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำต้องมีการประชุมของคณะกรรมการค่าแรงขั้นต่ำเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้ง ส่วนการดูแลผู้ประกันตนนั้น ต้องการให้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เร่งดำเนินการจัดโครงสร้างระบบบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพ สามารถดูแลทรัพย์สินและผลประโยชน์ของกองทุนให้เพิ่มขึ้น และเร่งพัฒนาสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่เหมาะสม

 

แหล่งข่าว : ผู้จัดการ   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM