โรงพยาบาลนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ รับสมัคร ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา : SIAMHRM.COM

โรงพยาบาลนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ รับสมัคร ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา


โรงพยาบาลนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณาตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา
ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานโปรแกรม Microsoft Office ได้
ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM