กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัคร พนักงาน : SIAMHRM.COM

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัคร พนักงาน


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นองค์การของรัฐ อยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานดังนี้
พนักงานและลูกจ้างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 3 อัตรา
ผู้ชำนาญการพิเศษฝ่ายวางแผนและพัฒนา ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถิติ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริการธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานในงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ำกว่า 10 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี 7 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท และ 4 ปี สำหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาเอก
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
ผู้สนใจสมัครได้ที่กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้น 16 อาคาร 2 เลขที่ 63 ซ.ทวีมิตร ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม.10139 Tel.0 2610 4888 E-mail:
hrslf@studentloan.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM