กรมพัฒนาชุมชน เปิดรับ สมัครงาน พนักงานราชการประเภทั่วไป : SIAMHRM.COM

กรมพัฒนาชุมชน เปิดรับ สมัครงาน พนักงานราชการประเภทั่วไป


 กรมพัฒนาชุมชน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่งดังนี้
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 12 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่าทางคอมพิวเตอร์ ที่ก .พ.รับรอง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านพัฒนาชุมชน/พัฒนาชนบท เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 2-13 กุมภาพันธ์ 2551 ตลอด 24 ชม.ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้เข้าไปสมัครที่เว็บไซต์
http://job2.cdd.go.th หรือ http://www.cdd.go.th หัวข้อ ''''รับสมัครเข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการ'''' ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนและให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM