กรมการจัดหางาน ตลาดนัดแรงงาน ประจำสัปดาห์ 30 มกราคม - ต้นเดือน กุมภาพันธ์ : SIAMHRM.COM

กรมการจัดหางาน ตลาดนัดแรงงาน ประจำสัปดาห์ 30 มกราคม - ต้นเดือน กุมภาพันธ์
30 มกราคม 2551
- ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัดราชบุรี

30 มกราคม 2551
- ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

30 มกราคม 2551 ถึง 31 มกราคม 2551
- ณ อาคาร F มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC) เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

31 มกราคม 2551
- ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน หมู่ 10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน

1 กุมภาพันธ์ 2551 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2551
- ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

1 กุมภาพันธ์ 2551
- ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสยาม

1 กุมภาพันธ์ 2551 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2551
- ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.doe.go.th   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM