สำนักงานอัยการพิเศษ คุ้มครองสิทธิ์ประชาชนระหว่างประเทศ เปิดรับ จำนวน 1 อัตรา : SIAMHRM.COM

สำนักงานอัยการพิเศษ คุ้มครองสิทธิ์ประชาชนระหว่างประเทศ เปิดรับ จำนวน 1 อัตรา


สำนักงานอัยการพิเศษคุ้มครองสิทธิ์ประชาชนระหว่างประเทศ รับสมัคร Web Designer จำนวน 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี Computer Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
- เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี
เอกสารในการสมัครงาน
- รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- สำเนาประกาศนียบัตรการศึกษา และใบระเบียนผลการศึกษา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- ผ่นการเกณฑ์ทหาร
- เอกสารอื่น ๆ ถ้ามี (ประสบการณ์ทำงาน)
อัตราเงินเดือน 8,000 บาท ตามประมาณ พ.ศ.2551 (สัญญาจ้างแบบปีต่อปี)
วิธีการสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารรัชดาภิเษก ชั้น 2 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.10900 โทร.0 2515 4061, 0 2515 4792 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2551


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM