สถาบันนิติวิทยา เปิดรับสมัคร บุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ระดับ 2-4 : SIAMHRM.COM

สถาบันนิติวิทยา เปิดรับสมัคร บุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ระดับ 2-4


สถาบันนิติวิทยา มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. นักนิติวิทยาศาสตร์ 4 กลุ่มพิษวิทยาและเคมี สำนักนิติวิทยาศาสตร์บริการ 3 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตร์ทางพิษวิทยา หรือปริญญาโท วิทยาศาสตร์ ทางเคมี ซึ่งสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ของ ก.พ. แล้ว
2. นักนิติวิทยาศาสตร์ 4 กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ สำนักนิติวิทยาศาสตร์บริการ 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท ทางนิติวิทยาศาสตร์
3. พยาบาลวิชาชีพ 3 กลุ่มนิติเวชคลินิก สำนักนิติวิทยาศาสตร์บริการ
- วุฒิปริญญาตรี ทางการพยาบาล
4. เจ้าหน้าที่รังรีการแพทย์ 2 กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์สำนักนิติวิทยาศาสตร์บริการ
- วุฒิประกาศนียบัตรทางรังสีการแพทย์ หรือรังสีเทคนิค
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคล กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2551 ในวันและเวลาราชการ (ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร) กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้นที่ 20 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร.0 2505 8081, 0 2502 6675


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM