กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป : SIAMHRM.COM

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป


กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ (อย่างน้อย 1 อัตรา)
 - วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การขายการตลาด
 2. นักวิชาการเงิน และบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป (อย่างน้อย 1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การคลัง บริหารธุรกิจ ซึ่งมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิจ
 3. นักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (อย่างน้อย 1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 ผู้สนใจ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กรมวิชาการเกษตร ตึกกสิกรรม ชั้น 4 บริเวณเกษตรกลางบางเขน กทม.ตั้งแต่วันที่ 7-22 มกราคม 2551 ในวันและเวลาราชการ (ค่าธรรมเนียมการสอบ 100 บาท)


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM