กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช เปิดรับ นักวิชาการป่าไม้ : SIAMHRM.COM

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช เปิดรับ นักวิชาการป่าไม้


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช รับสมัคร นักวิชาการป่า ไม้
 
 - เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้ดี
 - พูด เขียน อ่านภาษาอังกฤษได้ดี
 - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ดี
 - มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 - สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช
 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900 Tel.0 2561 0777 ต่อ 472 โทรสาร 0 2561 0777-458


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM