สำนักงานการตลาด กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครงานพนักงาน : SIAMHRM.COM

สำนักงานการตลาด กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครงานพนักงาน


สำนักงานการตลาด กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครงานพนักงาน ตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
 
 สำนักงานการตลาด กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นพนักงาน
 ตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายนโยบาลและประมวลผล
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาและมีประสบการณ์ในด้านคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - เคยดำรงตำแหน่งพนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 5 สำนักงานการตลาด กรุงเทพมหานคร เลขที่ 8 ชั้น 5 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.(ใกล้ตลาดประชานิเวศน์ 1 ) ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2550 - 7 มกราคม 2551 ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM