องค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร เปิดรับ ดังนี้ : SIAMHRM.COM

องค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร เปิดรับ ดังนี้


องค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร เปิดรับสม ัครพนักงาน ดังนี้
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
 
 1. ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา พนักงานจ้างตามภารกิจ กำหนดทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี
 
 - อัตราค่าจ้างขั้นตน จำนวน 5,760 บาท / เดือน
 
 - เงินเพิ่มค่าครองชีพเมื่อรวมกับค่าจ้างรายเดือนแล้วไม่ต่ำกว่า 7,700 บาท
 
 - วุฒิ ปวช.ทางช่างก่อสร้าง ช่างโยธา สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม
 
 2. ตำแหน่งนักการภารโรง พนักงานจ้างทั่วไป กำหนดการทำสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี
 
 - อัตราค่าจ้าง จำนวน 5,080 บาท/เดือน
 
 - เงินค่าครองชีพ จำนวน 1,000 บาท/เดือน
 
 - วุฒิ ป.6 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหน้าที่
 
 - มีความรู้ทางช่างไม้ ช่างปูน ที่จะซ่อมแซมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้
 
 ผู้สนใจสมัครเข้าเลือกสรรติดต่อขอใบสมัครได้ที่ สำนักปลัด องค์าการบริหารส่วนตำบลวังบัว ยื่นและสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 18-26 ธันวาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5574 0 452 ในวันและเวลาราชการ   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM