องค์การบริหารส่วนตำบล คลองสมบูรณ์ เปิดรับสมัครงาน : SIAMHRM.COM

องค์การบริหารส่วนตำบล คลองสมบูรณ์ เปิดรับสมัครงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์ รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่การเ งินและบัญชี
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ
 
 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 
 - วุฒิ ปวช.ทางบัญชี พาณิชการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป(เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
 ผู้สนใจสมัครเข้ารับการเลือกสรร ยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ องค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 17-26 ธันวาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM