สำนักงานจัดหางานจังหวัด รับสมัครคนพิการ เปิดรับ 17 อัตรา : SIAMHRM.COM

สำนักงานจัดหางานจังหวัด รับสมัครคนพิการ เปิดรับ 17 อัตรา


สำนักงานจัดหางานจังหวัด รับสมัครคนพิการ เข้าทำงาน 17 อัตรา
 
 สำนักงานจัดหางานจังหวัด รับสมัครคนพิการเข้าทำงาน จำนวน 17 อัตรา จังหวัดละ 1 คน โดยการจ้างเหมาทำงานที่สำนักงานจังหวัด
 
 - วุฒิปริญญาตรี มีความรู้คอมพิวเตอร์ จังหวัดที่เปิดรับสมัคร รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.0 2246 9292
 


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM