อุทยานแห่งชาติ ส่วนอุทยานแห่งชาติ จ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับ วุฒิ ปวช : SIAMHRM.COM

อุทยานแห่งชาติ ส่วนอุทยานแห่งชาติ จ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับ วุฒิ ปวช อุทยานแห่งชาติ ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครงาน วุฒิ ปวช.
 
 ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน รับสมัคร
 พนักงานจ้างเหมา 1 อัตรา เงินเดือน 5,500 บาท การศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ ด้านบัญชีและการเงิน หรือประชาสัมพันธ์
 ผู้สนใจสมัครถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2550 ณ ส่วนอุทยานแห่งชาติ สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 5368 3209
 


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM