ธนาคารออมสิน เปิดรับ พนักงาน ดังนี้ : SIAMHRM.COM

ธนาคารออมสิน เปิดรับ พนักงาน ดังนี้


ธนาคารออมสิน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง โดย มีรายละเอียดดังนี้
 
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 ลูกจ้างปฏิบัติงานโครงการ GSB EXPRESS SERVICE 6 อัตรา
   1.สำนักงานพหลโยธิน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
 2.ธนาคารออมสินเขตห้วยขวาง
 3.ธนาคารออมสินเขตบางเขน
 4.ธนาคารออมสินเขตบางรัก
 5.ธนาคารออมสินเขตพระโขนง
 6.ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี
 -เพศชาย อายุ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 -มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์และรถยนต์
 -ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
 -สามารถขับรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่และรถยนต์ได้อย่างชำนาญ
 -รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี
 -หากผ่านงานด้านรับ-ส่งเอกสารของหน่วยงานต่าง ๆ มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  
 
 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
 ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบ Super E-Recruitment Program ของธนาคาร โดยสามารถสมัครผ่านเข้าระบบได้ดังนี้คือ www.gsb.or.th และ www.superresume.com/gsb ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2550 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1115  
 
www.gsb.or.th


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM