สำนักงานพัฒนาการกีฬา รับสมัครงาน พนักงานราชการทั่วไป : SIAMHRM.COM

สำนักงานพัฒนาการกีฬา รับสมัครงาน พนักงานราชการทั่วไป


สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคค ลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังตำแหน่งดังต่อไปนี้
 
 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
 
 2. นักพัฒนาการกีฬา 2 อัตรา
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤศจิกายน 2550 ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM