องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว ( อบต.ห้วยน้ำขาว ) รับสมัคร พนักงานจ้าง : SIAMHRM.COM

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว ( อบต.ห้วยน้ำขาว ) รับสมัคร พนักงานจ้าง


องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว ( อบต.ห้วยน้ำขาว ) รับสมัคร พนักงานจ้าง 3 อัตรา
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว มีความประสงค์รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ใน
 
 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 ตำแหน่ง
 
 ผู้ช่วยช่างโยธา จำนวน 1 ตำแหน่ง
 
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง
 
 ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองในระหว่างวันที่ 19-29 พฤศจิกายน 2550 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว โทร.0 3954 3493


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM