โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ รับสมัครบุคลากร ด้านโสตทัศนูปกรณ์ : SIAMHRM.COM

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ รับสมัครบุคลากร ด้านโสตทัศนูปกรณ์


โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เปิดรับสมัครบุคลากรด้านโสตทัศนูปก รณ์ โดยมีคุณสมบัติดังนี้
 
 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา
 3. สามารถควบคุมและติดตั้งระบบเครื่องเสียงได้
 4. สามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนและตัดต่อภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้
 5. ถ้าสามารถดูระบบมัลติมีเดียและคอมพิวเตอร์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 สนใจติดต่อที่
 ห้องสำนักผู้อำนวยการ
 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
 101 ซ. สาทร 13 ถ. สาทรใต้
 เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 โทรศัพท์ 0 - 2675 - 5075 ต่อ 200   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM