สำนักวางแผน กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน วุฒิปวส.-ตรี 6 อัตรา : SIAMHRM.COM

สำนักวางแผน กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน วุฒิปวส.-ตรี 6 อัตรา
สำนักวางแผน กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน วุฒิปวส.-ตรี 6 อัตรา

สำนักวางแผน กรมทางหลวงชนบท มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (5 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
- สามารถใช้โปรแกรม MS Word, MS Excel, MS PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

2. พนักงานธุรกากร (1 อัตรา)
- วุฒิปวส.
- สามารถใช้โปรแกรม MS Word, MS Excel ได้เป็นอย่างดี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานแผน กรมทางหลวงชนบท ชั้น 11 (อาคาร 20 ชั้น) ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.โทร.0 2299 4587 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 ในวันและเวลาราชการ   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM