สมาคม "หมออนามัย" ตั้งสหภาพขรก. : SIAMHRM.COM

สมาคม "หมออนามัย" ตั้งสหภาพขรก.
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีการจัดสัมมนาเรื่อง "สหภาพแรงงานของคนทำงานภาคราชการตามรัฐธรรมนูญ 2550" โดยนายพรมมินทร์ กัณธิยะ นายกสมาคมหมออนามัย กล่าวว่า ภายในกระทรวงสาธารณสุขมีความเป็นศักดินาสูง และโครงสร้างของระบบเป็นรูปสามเหลี่ยม ซึ่งพวกตนซึ่งมีอยู่ประมาณ 3 หมื่นคนถือได้ว่าอยู่ในชั้นต่ำสุด นอกจากนี้ยังมีลูกจ้างชั่วคราวของกระทรวงสาธารณสุขอีกนับแสนที่อยู่ต่ำกว่าระดับรากหญ้าเสียอีก ดังนั้น จึงเตรียมจัดตั้งสหภาพแรงงานข้าราชการขึ้นมา โดยในการประชุมคณะกรรมการสมาคมครั้งนี้จะมีการหารือกันในเรื่องนี้ เพราะต้องกำหนดรูปแบบให้ชัดเจน

"การมีสหภาพภาคราชการถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ข้าราชการชั้นผู้น้อยจะได้ร่วมกันแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่งเป็นงานของแผ่นดิน" นายพรมมินทร์กล่าว

นายแล ดิลกวิทยรัตน์ นักวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรีบตั้งสหภาพข้าราชการ เพราะปัจจุบันข้าราชการระดับล่างและลูกจ้างภาครัฐต่างไม่ได้รับสิทธิที่ควรได้หลายอย่าง

 

แหล่งข่าว : มติชน   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM