วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ รับครู ดังนี้ : SIAMHRM.COM

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ รับครู ดังนี้
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
 รับครูอัตราจ้าง (ลูกจ้างชั่วคราว)
 1. ครูบัญชี 1 อัตรา
 2. ครูภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
 3. ครูเครื่องกล (ช่างยนต์) 1 อัตรา
 4. ครูช่างก่อสร้าง 1 อัตรา
 
 วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี  มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบรับรองสิทธิฯ
 รับสมัครด้วยตนเองตั้งแต่ 28 กันยายน 2550 - 16 ตุลาคม 2550 (ในเวลาราชการ)
 ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 17 ตุลาคม 2550
 สอบวันที่ 18 ตุลาคม 2550
    - ข้อเขียน หลักการสอน วิชาชีพครู  วิชาเอก 9.00 - 11.30 น.
    - สัมภาษณ์ ลักษณะนิสัย  ทดลองสอน 10 นาที 1 เรื่อง 13.00 น. เป็นต้นไป
 ประกาศผล 19 ตุลาคม 2550
 รายงานตัว 22 ตุลาคม 2550
 โทร. 044-699-255 Fax.044-699-255
 E-mail pyth24@hotmail.com
 www.kutc.ac.th  
 -----------------------------------
 สวัสดิการ
 1. ประกันสังคม
 2. ที่พัก ฟรี
 3. ธุรการ(เบิกนอก)
 4. อื่น ๆ
 
  (**ครูวิชาชีพ ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ให้สอบถามก่อนได้)   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM