ห่วง กองทุนประกันสังคมเ งินหมด หน้าตักใน 40 ปี : SIAMHRM.COM

ห่วง กองทุนประกันสังคมเ งินหมด หน้าตักใน 40 ปี
ธปท.ห่วงกองทุนประกันสังคมเงินหมดหน้าตักใน 40 ปี เพราะโครงสร้างสังคมไทยจะมีผู้สูงอายุมากขึ้น

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้บริหารส่วน ฝ่ายเศรษฐกิจในประเทศ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานผลวิจัยเกี่ยวกับสถานะกองทุนประกันสังคม ว่า ขณะนี้อายุเฉลี่ยคนไทยยืนยาวขึ้น โดยชายไทยมีอายุเฉลี่ยประมาณ 79 ปี ผู้หญิง 82 ปี

ดังนั้น กองทุนประกันสังคมต้องจ่ายเงินชดเชยคืนให้ผู้ชาย 1.9 แสนบาทต่อคน ผู้หญิงเงินชดเชยคืนให้ 3 แสนบาทต่อคน สำหรับผู้เกษียณอายุของสมาชิกในกองทุนปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 5.7 ล้านคน และอีก 13 ปีข้างหน้า จะมีผู้เกษียณอายุสูงถึง 11.7 ล้านคน

ทั้งนี้ ภาระดังกล่าวจะกระทบต่อภาระเงินกองทุนจะมีปัญหาในอนาคต เพราะช่วง 20 ปีข้างหน้า สังคมไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมวัยชรา และเงินจะหมดลงในช่วง 40 ปีข้างหน้า จึงต้องเร่งหาแนวทางแก้ปัญหา

นายกอบศักดิ์ กล่าวว่า หากไม่เปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารกองทุนประกันสังคม โดยเก็บสะสมเงินให้เพียงพอ จะทำให้คนหนุ่มสาวที่เริ่มเข้าเป็นสมาชิกในช่วงนี้จะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนน้อยลงกว่าสมาชิกในปัจจุบัน และจะทำให้กลุ่มที่เพิ่งเข้าเป็นสมาชิกเป็นภาระลูกหลานในรุ่นต่อไป

นายอัมมาร สยามวาลา รักษาการประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า แนวทางป้องกันปัญหาของกองทุนประกันสังคมเงินหมดรัฐบาลจะต้องเร่งแก้ไขปัญหา เช่นการปล่อยให้อัตราเงินเฟ้อปรับสูงขึ้น เพื่อดึงรายได้เข้ากองทุนสูงขึ้น การขยายอายุผู้เกษียณออกไป การเพิ่มสัดส่วนการส่งเงินเข้ากองทุนเพิ่มทั้งลูกจ้าง นายจ้าง รัฐบาล และการหาทางลดการจ่ายเงินชดเชยให้สมาชิก

นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานคณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดการเงินไทยเริ่มพบว่าตลาดทุนพัฒนาไม่ทันกับปริมาณเงินออมเพื่อคนชรา เพราะเงินออมในกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินจากกองทุนประกันสังคมที่มีกว่า 1 ล้านล้านบาท ปัจจุบันเริ่มไม่รู้ว่าจะนำไปลงทุนที่ใด แล้วในระยะต่อไปประชากรจะยิ่งมีอายุเพิ่ม จำเป็นต้องหาผลตอบแทนมาจ่ายให้ผู้ประกันตน โดยรัฐจะต้องถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ เพื่อไม่ให้เกิดเป็นภาระเงินภาษีสังคมในอนาคต

 

แหล่งข่าว : โพสต์ทูเดย์   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM