โรงพยาบาลยะลา รับพยาบาลวิชาชีพ 3 : SIAMHRM.COM

โรงพยาบาลยะลา รับพยาบาลวิชาชีพ 3


โรงพยาบาลยะลา มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแ ต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 พยาบาลวิชาชีพ 3 1 อัตรา
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง  
 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลยะลา ตึกอำนวยการ ชั้น 2 เลขที่ 152 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โทร.0-7324-4711-7 ต่อ 189, 251 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ     หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM