สถาบันโรคผิวหนัง เปิดรับ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นายแพทย์ : SIAMHRM.COM

สถาบันโรคผิวหนัง เปิดรับ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นายแพทย์
สถาบันโรคผิวหนัง มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุแ ละแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 นายแพทย์ 5   อัตรา
 -ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และ
 -ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตวิทยา หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร  
 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 สถาบันโรคผิวหนัง 420/7 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2354-8036-40 ต่อ 145

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กันยายน 2550 ในวันและเวลาราชการ     หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM