เครือข่ายแรงงานขอปาฏิหาริย์จาก “ทรูฯ” ให้หยุดเลิกจ้างไม่เป็นธรรม : SIAMHRM.COM

เครือข่ายแรงงานขอปาฏิหาริย์จาก “ทรูฯ” ให้หยุดเลิกจ้างไม่เป็นธรรม


    

เครือข่ายแรงงานเรียกร้อง บริษัท ทรูฯ หยุดละเมิดกฎหมายแรงงาน เลิกจ้างไม่เป็นธรรม เหตุเพราะลูกจ้างตั้งสหภาพแรงงาน ซึ่งเป็นสิทธิที่ลูกจ้างจะทำได้ ออกแถลงการณ์ให้บริษัท ทรูฯ รับลูกจ้างกลุ่มดังกล่าวกลับเข้าทำงานตามเดิม

นายศิริชัย ไม้งาม เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย อ่านแถลงการณ์เรียกร้องให้บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และให้ความเป็นธรรมกับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างจากการตั้งสหภาพแรงงาน

นายศิริชัย กล่าวว่า จากกรณีลูกจ้างบริษัท ทรูฯ ในนามของ “สหภาพแรงงานเพื่อชีวิตทรูฯ” ถูกเลิกจ้างด้วยเหตุที่ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนตั้งสหภาพแรงงาน โดยผู้เริ่มก่อการทั้ง 29 คน ได้ถูกนายจ้างเรียกไปบังคับให้ลาออก เมื่อลูกจ้างไม่ยอมก็เลิกจ้างลูกจ้างกลุ่มดังกล่าวทั้งหมด โดยบิดเบือนสาเหตุการเลิกจ้าง ว่า เนื่องจากบริษัทประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องลดตำแหน่งงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2550 เป็นต้นมา ทั้งนี้ การตั้งสหภาพแรงงานเป็นสิทธิของลูกจ้างตามความในมาตรา 77 และมาตรา 89 แห่ง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ซึ่งสอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ให้ผู้ใช้แรงงานมีสิทธิในการก่อตั้งสหภาพแรงงาน และเข้าร่วมสหภาพแรงงาน และอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ อนุสัญญาหลักฉบับที่ 87 และ 98 ในเรื่องสิทธิเสรีภาพในการรวมตัว และการเจรจาต่อรอง การที่บริษัทเลิกจ้างในกรณีดังกล่าวจึงขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย และเป็นการละเมิดสิทธิลูกจ้าง รวมทั้งขัดต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

ดังนั้น ขอให้บริษัท ทรูฯ รับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างเข้าทำงานต่อไปในอัตราค่าจ้างที่ได้รับขณะที่เลิกจ้าง และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามเดิมทุกประการ รวมทั้งให้ชดใช้ค่าจ้างทั้งหมดในระหว่างถูกเลิกจ้าง พร้อมดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปีจนถึงวันที่รับกลับเข้าทำงาน ห้ามมิให้บริษัท ทรูฯ ขัดขวางการดำเนินงานของสหภาพแรงงานเพื่อชีวิตทรูฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และห้ามมิให้ลงโทษหรือเลิกจ้างลูกจ้างผู้เริ่มก่อการตั้งสหภาพแรงงานด้วยเหตุที่ไม่เป็นธรรม

ด้าน นายศราวุธ เที่ยงทอง หนึ่งในผู้ก่อการตั้งสหภาพแรงงานเพื่อชีวิตทรูฯ ที่ถูกเลิกจ้าง กล่าวว่า การเริ่มก่อตั้งสหภาพเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงองค์กร และมีการปรับโครงสร้างองค์กรที่กระทบพนักงานอย่างมากบ่อยครั้ง และไม่เป็นธรรม รวมทั้งมีการจ้างบริษัทนอกมารับงานแทนพนักงานประจำ พนักงานที่มีกว่า 5,000 คน จึงเห็นความสำคัญในการตั้งสหภาพฯ และแม้ขณะนี้กลุ่มผู้ก่อการจะถูกเลิกจ้าง ก็มีการประชุมใหญ่และตั้งกรรมการสหภาพชุดใหม่แล้ว ส่วนคดีถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล

 

แหล่งข่าว : ผู้จัดการ   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM