สหภาพแรงงานระหว่างประเทศ ประณาม การละเมิดสิทธิแรงงาน ในจีน : SIAMHRM.COM

สหภาพแรงงานระหว่างประเทศ ประณาม การละเมิดสิทธิแรงงาน ในจีน


    

สมาพันธ์สหภาพแรงงานระหว่างประเทศ จัดทำรายงานฉบับหนึ่งประณามการละเมิดสิทธิแรงงานที่เกิดขึ้นในโรงงานต่างๆ ของจีนที่ผลิตสินค้าสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่จีนจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในปีหน้า เช่น หมวก และกระเป๋า รายงานดังกล่าวระบุว่า มีการละเมิดสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานอย่างมากในจีน ซึ่งรวมถึงการลดค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ และการจ้างแรงงานที่บางคนมีอายุเพียง 12 ปี นอกจากนี้ ยังมีการสั่งให้แรงงานเหล่านี้กล่าวเท็จเกี่ยวกับค่าจ้าง และสภาพการทำงานต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายนอกด้วย

 

แหล่งข่าว : ผู้จัดการ   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM