กฟน.จี้นายกฯ ขี้นเงินเดือน : SIAMHRM.COM

กฟน.จี้นายกฯ ขี้นเงินเดือน


    

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. นายเพียร ยงหนู ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้อมตัวแทนสหภาพฯ ประมาณ 20 คน เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ผ่านเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล เรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานรัฐวิสาหกิจ และปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำให้กับภาคเอกชน เพื่อความเสมอภาค ไม่ใช่ปรับขึ้นเงินเดือนให้เพียงข้าราชการพลเรือนเท่านั้น โดยระบุเหตุผลว่า แต่ละครั้งที่รัฐบาลปรับขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการ จะไม่เกิดความเป็นธรรมกับประชาชนทั่วไป เพราะทำให้ราคาสินค้า เครื่องใช้อุปโภคบริโภคสูงขึ้น ทำให้

ประชาชนทั่วไปเดือดร้อน เพราะรัฐบาลไม่สามารถควบคุมราคาสินค้าได้ เหมือนเป็นการสร้างความทุกข์ให้ประชาชน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ได้แบกรับภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างความแตกแยก แตกความสามัคคีได้ง่าย

 

แหล่งข่าว : เดลินิวส์   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM