ไทยใช้ แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี สูงถึง 3 แสนคน : SIAMHRM.COM

ไทยใช้ แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี สูงถึง 3 แสนคน


    

วันนี้(12 มิ.ย.) เป็นวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เปิดเผยข้อมูลล่าสุดพบว่า ประเทศไทยมีการใช้แรงงานเด็ก ทั้งเด็กไทย และเด็กต่างด้าว อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงถึง 300,000 คน และประมาณ 80,000 คน ทำงานในภาคการเกษตร แต่การวิจัยพบว่าเด็กเหล่านี้ขาดแคลนน้ำดื่มสะอาด ต้องยกของหนักเกิน 25 กิโลกรัม รวมทั้งต้องทำงานสัมผัสสารเคมีอันตรายโดยตรง และมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีสารเคมีปนเปื้อน ส่วนหนึ่งต้องทำงานช่วงกลางคืน ชั่วโมงการทำงานไม่แน่นอน หลายคนทำงานเกินวันละ 8 ชั่วโมง

นอกจากนี้ยังพบว่า มีการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย เช่น เหยื่อการค้ามนุษย์ เด็กขอทาน รับจ้างทำงานบ้าน ทำประมง และงานบริการร้านคาราโอเกะ ผับ บาร์ และร้านอาหาร

ทางด้าน คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน กล่าวในงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในประเทศไทยว่า เป็นห่วงการใช้แรงงานเด็กต่างด้าว ที่ส่วนใหญ่เข้ามาทำงานในภาคการเกษต และเป็นเด็กขอทาน

ทั้งนี้ได้ร่วมกับภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ ทำการวิจัยถึงปัญหาการใช้แรงงานเด็กในประเทศไทยอย่างจริงจัง โดยจะตรวจสอบทุกตารางนิ้ว ใช้เวลาประมาณ 2 ปีครึ่ง จากนั้นจะนำผลที่ได้มาร่วมแก้ปัญหากับภาครัฐต่อไป

 

แหล่งข่าว : ผู้จัดการ   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM