แจงระเบียบจัดระบบ แรงงานต่างด้าว : SIAMHRM.COM

แจงระเบียบจัดระบบ แรงงานต่างด้าว


    หนองคาย- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น จัดเสวนาการจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว ให้เข้าใจถึงการประสานงานและความร่วมมือ ในการจัดหาแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย
       
       วันนี้ (25 พ.ค.) ที่ห้องประชุมธิดารัตน์ โรงแรมไทย-ลาว ริเวอร์ไซด์ อ.เมืองหนองคาย นายเจด็จ มุสิกวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการเสวนาจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว ซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น ได้จัดการเสวนาในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้นายจ้าง ผู้ประกอบการ ลูกจ้างแรงงานต่างด้าว สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดหนองคาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบและมีความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องการจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว
       
       รวมถึงระบบการประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ การจัดหาแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนให้ความร่วมมือ และส่งเสริมการดำเนินงานของภาครัฐ นอกจากนั้นประชาชนทั่วไปยังได้รับรู้และให้ความร่วมมือ ส่งเสริมการดำเนินงานของภาครัฐในการกระทำผิดของบุคคล จนสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรการสำคัญในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
       
       สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ก.ค.2548 เรื่องการจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว โดยให้มีการชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะนายจ้าง ผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวได้ทราบอย่างชัดเจน


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM