ปลัด ก.แรงงาน รับปากเร่งพิจารณาขึ้นค่าแรงปีนี้เพิ่มของขวัญ “วันแรงงาน” : SIAMHRM.COM

ปลัด ก.แรงงาน รับปากเร่งพิจารณาขึ้นค่าแรงปีนี้เพิ่มของขวัญ “วันแรงงาน”




ปลัดกระทรวงแรงงานรับปากเร่งพิจารณาขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำปีนี้ พร้อมจับมือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สสส.ชูระบบ MS-QWL ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตแรงงานไทย ให้มีความสุขในการทำงานทั้งทางกาย อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ 10 แห่ง ที่นำมาตรฐานดังกล่าวไปใช้จนสัมฤทธิผลเพื่อเป็นต้นแบบให้สังคมขยายผลต่อ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (29 เม.ย.) นายอภัย จันทนจุลกะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมแรงงานไทย” ซึ่งจัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยนายสันติ วิลาสศักดานนท์ ประธานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่สถานประกอบการและองค์กรที่ให้ความใส่ใจการดูแลคุณภาพชีวิตของคนทำงาน โดยนำเอามาตรฐานในการดูแลคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างเป็นระบบ หรือ MS-QWL : Management System of Quality of Worklife ไปสร้างระบบในองค์กรจนประสบความสำเร็จ ท่ามกลางผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้แทนแรงงานจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

นายอภัย กล่าวเปิดงานว่า จากสภาวการณ์ปัจจุบันการแข่งขันในด้านธุรกิจสูง ค่าครองชีพสูง ภาวะเครียดของคนก็เพิ่มขึ้น ซึ่งผลการสำรวจคุณภาพชีวิตของลูกจ้างกว่า 3,000 คนใน 13 จังหวัด พบว่า คนเครียดจากการทำงานถึงร้อยละ 40 และ 7 ใน 100 สารภาพว่าเครียดถึงขั้นเคยคิดจะฆ่าตัวตาย ซึ่งจากผลสำรวจดังกล่าวสอดคล้องกับมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพชีวิตคนทำงานที่สภาอุตฯ ทำ ภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานในสถานประกอบการ” ที่มองถึงคุณภาพชีวิตของคนทำงาน ไม่เฉพาะแต่เรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วย หรือการบาดเจ็บจากการทำงานด้านร่างกายเท่านั้น แต่มองไปถึงสภาวะจิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณของพนักงาน ซึ่งเป็นการมองแบบองค์รวม มุ่งเน้นที่การสร้างเสริมสุขภาพชีวิตของคนทำงาน หรือแรงงานในองค์กรอย่างเป็นระบบ

จากนั้นได้กล่าวปาฐกถาพิเศษต่อ เรื่อง “ทิศทางนโยบายภาครัฐและเอกชนกับคุณภาพชีวิตแรงงานไทย” โดยยืนยันว่า เรื่องความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้แรงงานกว่า 35 ล้านคนเป็นสิ่งสำคัญที่ภาครัฐจะจับมือกับภาคเอกชนผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังตามแผนการพัฒนาแรงงาน ทั้งการพัฒนาด้านจิตใจ วัตถุและขวัญกำลังใจที่จะก่อประโยชน์กับผู้ใช้แรงงาน โอกาสนี้ยังเป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับสถานประกอบการดีเด่นที่มีมาตรฐานในการดูแลคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างเป็นระบบ หรือ MS-QWL:Management System of Quality of Worklife จำนวน 10 บริษัท

นายสันติ กล่าวว่า มาตรฐาน MS-QWL เป็นมิติใหม่ที่เกิดขึ้นโดยคนไทยจากสภาอุตฯ ซึ่งเป็นแหล่งรวมเครือข่ายสมาชิกของผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ กว่า 7,000 องค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนทำงานในสถานประกอบการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกด้าน ทั้งกาย อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ ซึ่งจะส่งผลดีต่อศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต ลดปัญหาด้านสุขภาพและอุบัติเหตุจากการทำงาน การดำเนินงานแบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 ปี 2546 เป็นช่วงการร่างมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทำงาน ระยะที่ 2 ปี 2548 มีสถานประกอบการที่เป็นสมาชิกของสภาอุตฯ เข้าร่วมเป็นสถานประกอบการนำร่อง 20 แห่งทั่วประเทศ และระยะที่ 3 ปี 2549-ปัจจุบัน สถานประกอบการที่เป็นสมาชิกสภาอุตฯ ที่อยู่ในภาคการผลิตและสถานประกอบการประเภทอื่นที่ให้ความสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตคนทำงานอย่างเป็นระบบในองค์กร เช่น รพ.บ้านตาก ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ โรงงานเภสัชกรรมทหาร ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 100 แห่ง

สำหรับบรรยากาศภายในงานยังมีการร่วมร้องเพลงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนแรงงาน ในชื่อเพลง “คุณภาพคน คุณภาพงาน” โดยศิลปินดาราจากกลุ่มพาเวอร์ทรี พร้อมการเสวนา ในหัวข้อ “ทิศทางคุณภาพชีวิตแรงงานไทย” จากผู้แทนกระทรวงแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สสส. และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มหน่วยงานและองค์กรต่างๆ รวมถึงกลุ่มแรงงาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังนายอภัยเสร็จสิ้นพิธีการต่างๆ มีกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาในหลายเรื่อง อาทิ ปัญหาการเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างและสหภาพแรงงานไทยออโต้เพรสพาร์ท ซึ่งเป็นผู้แทนในการเจรจาข้อเรียกร้อง เป็นการเลิกจ้างระหว่างการยื่นข้อเรียกร้องและอยู่ระหว่างข้อตกลงสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับ จำนวน 16 คน โดยอ้างว่าเพื่อเป็นการลดกำลังพล และปรับปรุงกระบวนการผลิต แต่ปัจจุบันมีการรับพนักงานเหมาค่าแรงเข้าไปแทนจำนวนมาก เป็นต้น ซึ่งนายอภัยได้รับปากจะให้การดูแลและนัดหารือในรายละเอียดต่อไป

นายอภัย กล่าวภายหลังด้วยว่า เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคมนี้ ใช้คำขวัญว่า “1 พฤษภาคม แรงงานไทย ประเทศไทย” เพราะประเทศไทย ประกอบด้วยพลเมือง 65 ล้านคน อยู่ในเครือข่ายแรงงาน 35 ล้านคน ในโรงงาน 8.9 ล้านคน ฉะนั้น แรงงานไทยเพื่อประเทศไทยน่าจะเป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งว่า ประเทศไทยอยู่ได้ด้วยแรงงาน และแรงงานก็คือคนของประเทศไทย

ส่วนเรื่องการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อเป็นของขวัญแก่ผู้ใช้แรงงานเนื่องในวันแรงงานแห่งชาตินั้น นายอภัย กล่าวว่า เรื่องค่าจ้างขั้นต่ำ เพิ่งขึ้นไปเมื่อวันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา แต่ขณะนี้ได้วิเคราะห์เพิ่มเติม โดยตนเคยเป็นประธานกรรมการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ ทำร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 75 จังหวัด ในฐานะประธานอนุกรรมการฯ ปีนี้จะเร่งขึ้น โดยนายจ้างอยู่ได้ ลูกจ้างอยู่ได้

 

แหล่งข่าว : ผู้จัดการ



   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM