เลือกตั้งกก.สภาที่ปรึกษาแรงงาน : SIAMHRM.COM

เลือกตั้งกก.สภาที่ปรึกษาแรงงาน
วันนี้ 17 ธ.ค. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดการเลือกตั้งกรรมการในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ โดยมี นายผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อธิบดีกรมสวัสดิการฯ เป็นประธานเปิดหีบ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. มีผู้แทนฝ่ายนายจ้าง-ลูกจ้าง ทยอยมาลงคะแนน

นายผดุงศักดิ์ กล่าวว่า คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งกระทรวงแรงงาน เมื่อมีกระทรวงแรงงาน จึงทำเป็นรูปกรรมการมีฝ่ายลูกจ้าง-นายจ้าง ฝ่ายละ 5 คน ให้สมาคมนายจ้างและสมาคมลูกจ้างส่งผู้สมัครและส่งผู้แทนมาลงคะแนน รัฐบาลที่ผ่านๆ มา มักมีคณะที่ปรึกษาที่มาจากฝ่ายการเมืองมาพร้อมรัฐมนตรี ทำให้บทบาทสภาที่ปรึกษาฯ ไม่เป็นที่รู้จัก จึงต้องการให้คณะกรรมการงชุดนี้ มีบทบาทมากขึ้น โดยมีวาระ 2 ปี

นายอาทิตย์ อิสโม ผอ.สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า ผลการนับคะแนน กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 5 คน ที่ได้คะแนนสูงสุด ได้แก่ นายชิน ชินเศรษฐวงศ์ นายศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมวงศาเวช นายธำรง คุโณปการ นายสุวิทย์ ดาราสิชฌน์ และนายประพาส ชัยวัฒนายน กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 5 คน ได้แก่ นายพิชิต พระปัญญา นายชัยพร จันทนา นายอาวุธ ภิญโญยง นายอมรฤทธิ์ แสงยะรักษ์ และนายนิคม เต็งใหญ่ ทั้ง 10 คน จะร่วมกับกรรมการผู้เแทนฝ่ายรัฐบาลอีก 10 คน ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวกับแรงงาน

 

แหล่งข่าว : เครือมติชน   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM