สปส.ปูดอีกมัดมือชกบอร์ด ต่อสัญญาเช่าคอมพ์ 50 ล้าน : SIAMHRM.COM

สปส.ปูดอีกมัดมือชกบอร์ด ต่อสัญญาเช่าคอมพ์ 50 ล้าน
กรณีสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ดำเนินการลงนามโครงการจัดหาและดำเนินการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,800 ล้านบาท ซึ่งเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงความไม่โปร่งใส ต่อมา นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เรียกร้องให้นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการ สปส. และคณะกรรมการ (บอร์ด) ประกันสังคม แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกนั้น

วันที่ 24 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ สปส.ได้พิมพ์เอกสารข่าวคำสัมภาษณ์ของนายชวลิต อาคมธน รองประธานสภาองค์การนายจ้าง ผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย และนายประเทือง แสงสังข์ ประธานสภาองค์การลูกจ้าง สภาแรงงานแห่งประเทศไทย และบอร์ดประกันสังคม ชี้แจงโดยระบุว่า โครงการนี้เป็นแผนงานของกระทรวงแรงงานในปี 2547-2549 มีค่าใช้จ่ายปีละประมาณ 500-600 ล้านบาท และถูกต้องตามระเบียบราชการ

ด้านนายไพโรจน์กล่าวว่า เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย เสนอให้ตั้งคนกลางตรวจสอบการดำเนินการนี้ และว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดบริการในลักษณะบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one stop Service) และแบบอี-เซอร์วิส (E-Service) ของแต่ละส่วนราชการ ทำให้แต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ไม่จำเป็นต้องเพิ่มสาขา

ข่าวแจ้งว่า ในการประชุมบอร์ดครั้งล่าสุด ที่ประชุมได้มีการซักถามกรณีที่นายไพโรจน์ลงนามในโครงการนี้ โดยบอร์ดส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการที่บอร์ดได้อนุมัติไปแล้วนั้น เนื่องจากเห็นด้วยโดยหลักการ เพื่อเชื่อว่าโครงการนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ประกันตน แต่ในส่วนของขั้นตอน และวิธีการซึ่งสังคมได้ตั้งคำถามนั้น เป็นเรื่องที่นายไพโรจน์ต้องชี้แจงต่อนายอภัย จันทนจุลกะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ข่าวแจ้งว่า ในที่ประชุมบอร์ดยังถกเถียงกันอย่างกว้างขวางกรณีที่ผู้บริหาร สปส.ขอให้บอร์ดอนุมัติโครงการต่อสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์จากบริษัทไอบีเอ็ม วงเงิน 50 ล้าน โดยผู้บริหาร สปส.ให้เหตุผลว่า เป็นเรื่องเร่งด่วน หากไม่ต่อสัญญาบริษัทไอบีเอ็มจะถอนโปรมแกรมที่ใช้ใน สปส.คืน เพราะตามข้อตกลง สปส.ต้องเร่งดำเนินการให้โครงการนี้เป็นระบบภายใน 2 ปี

 

 

แหล่งข่าว : เครือมติชน   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM